HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN HỌC KỲ 20191

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN

HỌC KỲ 20191

I. Cách thức đăng ký:

- Địa điểm: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Viện Toán

- Thời gian:

05/09/2019 (Thứ 5): 08h30 – 9h30

Lưu ý: KHÔNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ LỚP GIẢI TÍCH II, GIẢI TÍCH III

II. Chuẩn bị:

  1. Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân
  2. Đơn đăng ký lấy tại địa chỉ: http://fami.hust.edu.vn

 

Các thông báo khác