Lịch bảo vệ Đồ án HK 20182

  • Đồ án tốt nghiệp

Hệ Tài năng

Danh sách theo Hội đồng

Hội đồng 02

Phòng : D6 -102

Thời gian : Sáng T2 ngày 3/6/2019  lúc 8h30

Hội đồng : TS Vũ Thành Nam, TS Lê Chí Ngọc, ThS Phạm Huyền Linh

Kiểm tra CT : Sáng T5 ngày 30/5/2019 tại VP Bộ môn Toán Tin lúc 8h30

TT Họ và  tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Nguyễn Duy Giang TS. Lê Hải Hà TS.Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Vũ Minh Đức ThS. Lê Quang Hoà TS.Vũ Thành Nam
3. Đoàn Ngọc Hoàng ThS. Nguyễn Tuấn Dũng ThS. Phạm Huyền Linh
4. Phạm Ngọc Linh TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Chí Ngọc
5. Nguyễn Trọng Hoàng Việt TS. Lê Đình Nam TS. Vương Mai Phương

Hội đồng 03

Phòng : D6 -103

Thời gian : Sáng T2 ngày 3/6/2019  lúc 8h30

Hội đồng : TS Lê Hải Hà, TS Đoàn Duy Trung, ThS Lê Kim Thư

Kiểm tra CT : Sáng T5 ngày 30/5/2019 tại VP Bộ môn Toán Tin lúc 8h30

TT Họ và  tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Nguyễn Thị Tuyết Nhi TS. Lê Chí Ngọc ThS. Lê Kim Thư
2. Nguyễn Hồng Sơn TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Lê Hải Hà
3. Nguyễn Trung Kiên TS. Vương Mai Phương ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
4. Vũ Văn Bộ ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Trần Ngọc Thăng

Hội đồng 01

Phòng : D6 -101

Thời gian : Sáng T2 ngày 3/6/2019  lúc 8h30

Hội đồng :

Kiểm tra CT : Ngay tại buổi bảo vệ (nếu có)

TT Họ và  tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
1. Trần Bảo Trung PGS. Đỗ Đức Thuận TS. Tạ Thị Thanh Mai
2. Bạch Quốc Khánh TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh ThS. Lê Xuân Lý
3. Đinh Tuấn Cường ThS. Phạm Thị Hoài TS. Tạ Anh Sơn
4. Nguyễn Đắc Thắng TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Phan Xuân Thành

H Chính quy

Danh sách theo Hội đồng

Phòng : HĐ4-D3-505, HĐ5-D3-506, HĐ6-D3-507   

Thi gian : Sáng T4 ngày 12/6/2019  lúc 8h

Hi đồng 04 : PGS Nguyễn Thị Thu Thủy, TS Tạ Anh Sơn, TS Hà Thị Ngọc Yến

Hi đng 05 : TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS Trần Ngọc Thăng, ThS Lê Kim Thư

Hội đồng 06 : TS Vương Mai Phương, ThS Lê Quang Hòa, ThS Nguyễn Danh Tú

Kim tra CT : Sáng T2 ngày 10/6/2019 tại VP Bộ môn Toán Tin lúc 8h30

Mã số SV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20121523 Đoàn Văn Đoàn Vũ Thành Nam Lê Quang Hòa 5
Lê Hữu Hưởng Nguyễn Huy Trường Ngô Thị Hiền 5
Nguyễn Văn Huy Nguyễn Danh Tú Nguyễn Huy Trường 5
Nguyễn Văn Nam Ngô Thị Hiền Nguyễn Danh Tú 5
20140529 Vũ Thành Công Phạm Huyền Linh Nguyễn Tuấn Dũng 5
20140798 Nguyễn Anh Dũng Phạm Huyền Linh Vũ Thành Nam 6
20143646 Nguyễn Phú Quân Ngô Thị Hiền Nguyễn Huy Trường 6
20132774 Phạm Hữu Nghị Lê Hải Hà Phạm Huyền Linh 6
20130554 Phạm Văn Diễn Ngô Thị Hiền Lê Hải Hà 6
20130307 Trần Hữu Bằng Nguyễn Danh Tú Lê Chí Ngọc 6
Lễ Nguyễn Huy Trường Phạm Huyền Linh 6
20122787 Hoàng Quốc Việt Nguyễn Phương Thùy Tạ Thị Thanh Mai 4
20141165 Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Thị Bạch Kim Đặng Đình Công 4
20143825 Nguyễn Đức Sơn Nguyễn Thị Ngọc Anh Tống Đìng Quỳ 4
20144521 Nguyễn Xuân Tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Thu Thủy 4
20141305 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Việt Anh Đỗ Đức Thuận 4
20143277 Ngô Thị Thanh Nhàn Tống Đình Quỳ Lê Xuân Lý 4
20140666 Trần Thị Huyền Diệu Đỗ Đức Thuận Đỗ Đức Tâm 4
  • Đồ án 3

Định hướng Toán : HĐ XSTK và HĐ Tối ứu & Tính toán khoa học

Phòng : D9-404, D9-405

Thời gian : 7h30 sáng T2 ngày 17/6

Danh sách HĐ XSTK : PGS Tống Đình Quỳ, PGS Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS Lê Xuân Lý, TS Nguyễn Thị Ngọc Anh, TS Nguyễn Việt Anh

MSSV Họ và tên GVHD
20152170 Đặng Hồng Linh Lê Xuân Lý
20122384 Trần Thị Thanh Tâm Lê Xuân Lý
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Lê Xuân Lý
20153137 Phạm Như Quỳnh Nguyễn Thị Ngọc Anh*
20140596 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Thu Thủy
20151525 Nguyễn Đình Hoàng Nguyễn Thị Thu Thủy
20151638 Bùi Thị Thu Huệ Nguyễn Thị Thu Thủy
20150070 Lê Thị Ngọc Anh Tống Đình Quỳ
20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền Tống Đình Quỳ
20152070 Nguyễn Văn Kiên Tống Đình Quỳ
20133719 Hoàng Vũ Thế Nguyễn Việt Anh
20144562 Trương Khánh Toàn Nguyễn Việt Anh
20154059 Lương Hữu Tuân Nguyễn Việt Anh

Danh sách HĐ TƯ và TTKH : PGS Đỗ Đức Thuận, TS Tạ Anh Sơn, TS Hà Thị Ngọc Yến, TS Nguyễn Phương Thùy, TS Tạ Thị Thanh Mai

MSSV Họ và Tên GVHD
20150296 Nguyễn Thị Bình Đặng Đình Công
20142747 Ninh Ngọc Luyên Đặng Đình Công
20141917 Bùi Việt Huy Đỗ Đức Thuận
20145247 Trần Đức Việt Đỗ Đức Thuận
20151388 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Cảnh Nam
20142356 Nguyễn Xuân Khoa Nguyễn Hải Sơn
20144980 Đinh Bộ Tuyên Nguyễn Hải Sơn
20152991 Trần Vinh Quang Nguyễn Phương Thùy
20153833 Nguyễn Huy Toàn Nguyễn Phương Thùy
20140238 Trần Thế Anh Nguyễn Thị Bạch Kim
20151329 Ngô Quốc Trần Hiếu Nguyễn Thị Bạch Kim
20150029 Đào Thị Tú Anh Phạm Thị Hoài
20152901 Nguyễn Thị Phương Tạ Anh Sơn
20153696 Nguyễn Thị Thủy Tạ Anh Sơn

Định hướng Tin học : 5 HĐ

Phòng : D9-406, D9-407, D9-502, D9-503

HĐ1 : TS. Vương Mai Phương, TS Đoàn Duy Trung, ThS Nguyễn Tuấn Dũng

HĐ2 : TS Lê Chí Ngọc, ThS Lê Kim Thư, ThS Phạm Huyền Linh

HĐ3 : TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS Trần Ngọc Thăng, ThS Lê Quang Hòa

HĐ4 : TS Ngô Thị Hiền, TS Vũ Thành Nam, ThS Nguyễn Huy Trường  

Thời gian : 7h30 sáng T2 ngày 17/6

Mã số SV Họ tên Đề tài Hội đồng
20132723 Tô Quang Năng Chuyển đổi ảnh raster sang vector bằng thuật toán khung xương 1
20142102 Nguyễn Thế Hùng PHân tích dữ liệu không khí dựa trên iot tại Hà nội 1
20140666 Trần Thị Huyền Diệu Phân tích ma trận 1
20150642 Lê Thị Duyên Phân tích mạng xh và bt tìm phần tử trung tâm 1
20151873 Nguyễn Việt Hưng Pttkht và tạo lập trang web đọc báo và bán hàng với Joomla 1
20154256 Nguyễn Lâm Tùng Tìm hiểu về công nghệ blockchain 1
20151043 Nguyễn Thành Đức Tìm hiểu về tấn công từ chối dịch vụ 1
20150402 Ngô Thành Chung Xd ứng dụng android 1
20143421 Lê Hồng Phong xử lý tín hiệu 1
20150562 Vũ Viết Diện Các thuật toán học có giám sát để giải quyết bài toán phân loại mail spam trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2
20151366 Phùng Trọng Hiếu Mô hình mạng Noron học sâu và bài toán phát hiện vật thể trong ảnh 2
20151775 Đinh Văn Hùng Nghiên cứu mô hình học sâu vào bài toán nhận dạng thực thể trong văn bản 2
20150962 Nguyễn Tiến Đông Tabu search và ứng dụng 2
20150669 Lê Ngọc Dũng Tìm hiểu và xây dựng bản đồ 2
20143648 Nguyễn Văn Quân Tính toán song song trên GPU và ứng dụng 2
20151505 Đào Minh Hoàng Ứng dụng deep learning trong nhận dạng mặt người 2
20153276 Vũ Đức Tài Ứng dụng mô hình mạng nron tích chập vào bài toán nhận diệnc ảm  xúc khuôn mặt 2
20151047 Nguyễn Trung Đức Blockchain, tiền mật mã và ứng dụng 3
20154434 Phạm Thanh Xuân Bt nhận diện khuôn mặt dùng mô hình học sâu 3
20150332 Nguyễn Minh Châu Hệ thống hỗ trợ đầu tư chứng khoán qua mô hình học sâu 3
20152625 Lại Thị Nga Nhận dạng cảm xúc người nói trong các hội thoại ngắn 3
20150218 Lê Thị Ngọc Ánh nhận diện cảm xúc khuôn mặt qua webcam 3
20130307 Trần Hữu Bằng Ứng dụng cnn trong bài toán nhận dạng chữ viết tay 3
20153876 Nguyễn Thị Trang ứng dụng mạng neural tích chập xd chương trình nhận dạng chữ viết tay 3
20152464 Nguyễn Hữu Minh ứng dụng mạng noron hồi quy trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3
20130554 Phạm Văn Diễn Xd website trao đổi lưu trữ và quản lý tài liệu 3
20153789 Phạm Vũ Tiến Tìm hiểu và xây dựng quản trị tri thức 4
20140748 Trần Đăng Duy Bài toán lập tkb sử dụng thuật toán di truyền 4
20154298 Trần Ngọc Tường Phát hiện đối tượng trong video 4
20152210 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Blockchain và ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng 4
20154055 Nguyễn Văn Trưởng Hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ ký số 4
20153466 Hoàng Ngọc Thạch Hệ qtcsdl đồ thị Neo4J và ứng dụng 4
20152951 Ngô Văn Quang Xd module cod cho công ty cp giáo dục Lakita 4
20143201 Hoàng Minh Ngọc Xd và phát triển chươngw trình thêm dấu cho tiêgsn Việt 4
  • Đ án 2

SV không bảo vệ nhưng cần liên hệ GVPB để trao đổi về Đồ án

MSSV Họ và Tên GVHD GVPB
20151912 Trần Thị Thu Hương Đỗ Đức Thuận Nguyễn Phương Thuỳ
20154226 Đào Thanh Tùng Hà Thị Ngọc Yến Nguyễn Phương Thuỳ
20140026 Văn Đức An Nguyễn Phương Thùy Hà Thị Ngọc Yến
20150164 Phạm Ngọc Quang Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
20152715 Vũ Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu Thủy Hà Thị Ngọc Yến
20153975 Nguyễn Đức Trung Nguyễn Thiệu Huy Đỗ Đức Thuận
20145247 Trần Đức Việt Nguyễn Việt Anh Lê Xuân Lý
20152194 Nguyễn Hoàng Linh Tạ Thị Thanh Mai Nguyễn Phương Thùy
20140338 Đỗ Đường Bắc Đặng Đình Công Tạ Anh Sơn
20150862 Nguyễn Tuấn Đạt Tạ Anh Sơn Đặng Đình Công
Đặng Hữu Tú Trần Ngọc Thăng Tạ Anh Sơn
MSSV Họ tên SV GVPB
20150543 Nguyễn Đức Chiến Ngô Thị Hiền
20150628 Đặng Đình Trung Ngô Thị Hiền
20150779 Nguyễn Anh Tú Vương Mai Phương
20153957 Phạm Nhật Duy Ngô Thị Hiền
20154132 Vũ Thành Đạt Lê Quang Hòa
20162855 Trần Sỹ Hoàng Nam Vũ Thành Nam
20153450 Trần Trọng Cường Nguyễn Tuấn Dũng
20151072 Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Tuấn Dũng
20150899 Trịnh Hoàng Đức Vũ Thành Nam
20161775 Cao Đăng Sao Lê Hải Hà
20150356 Đặng Hữu Tú Lê Chí Ngọc
20143716 Phạm Anh Tuấn Lê Chí Ngọc
20163476 Trần Tuấn Dương Lê Hải Hà

Các thông tin khác đang cập nhật

Các thông báo khác