Thực tập kỹ thuật HK 20182

Học kỳ này SV của Viện được giới thiệu đi thực tập tại 1 trong các công ty sau

 • Công ty Grooo International
 • Rikkeisoft Co,.Ltd.
 • Công ty Icomm Media&Tech.,JSC
 • Công ty TomoChain Việt Nam
 • Công ty CMC
 • Công ty phần mềm 2NF
 • Công ty cổ phần ITSOL
 • Công ty Skymap

Thời gian khóa thực tập : 10 tuần (tối đa)

Đối tượng bắt buộc : Các SV đã đăng ký học phần TTKT trong học kỳ này

Đối tượng xét duyệt : Các SV chưa đăng ký học phần TTKT (sẽ đăng ký trong học kỳ 20182) nhưng muốn đi thực tập trước và bảo lưu kết quả. Các SV này sẽ được xem xét từng trường hợp một.

Kết quả phan công thực tập

 • Công ty CMC
TT SHSV Họ tên sinh viên
20145247 Hoàng Thanh Tùng
20154132 Phạm Anh Tuấn
20143201 Hoàng Minh Ngọc
20143646 Nguyễn Phú Quân
20150164 Phạm Ngọc Quang Anh
20144521 Nguyễn Xuân Tỉnh
20153137 Phạm Như Quỳnh
20154191 Đặng Hữu Tú
20141994 Nguyễn Văn Huy
20151505 Đào Minh Hoàng
20145247 Trần Đức Việt
20153789 Phạm Vũ Tiến
 • Công ty 2NF
TTT SHSV Họ tên sinh viên
20150402 Ngô Thành Chung
 • Công ty Grooo
TT SHSV Họ tên sinh viên
20144918 Đỗ Xuân Tooàn
20144918 Nguyễn Văn Tuấn
20143648 Nguyễn Văn Quân
20140632 Trần Văn Cường
20144980 Đinh Bộ Tuyên
20140798 Nguyễn Anh Dũng
20140495 Trần Văn Chức
 • Công ty Incomm
TT SHSV Họ tên sinh viên
20150356 Nguyễn Đức Chiến
20152057 Nguyễn Bá Kiên
20151775 Đinh Văn Hùng
20150899 Vũ Thành Đạt
20141803 Phan Huy Hoàng
20153445 Nguyễn Chí Thảo
20154447 Nguyễn Ngọc Yến
20150779 Trần Tuấn Dương
20152715 Vũ Thị Ngọc
20153957 Đặng Đình Trung
20153975 Nguyễn Đức Trung
20151043 Nguyễn Thành Đức
20150962 Nguyễn Tiến Đông
20154226 Đào Thanh Tùng
20151072 Trịnh Hoàng Đức
20154055 Nguyễn Văn Trường
20153466 Hoàng Ngọc Thạch
20153276 Vũ Đức Tài
20164345 Lê Minh Tuấn
20151047 Nguyễn Trung Đức
20150070 Lê Thị Ngọc Anh
20152625 Lại Thị Nga
20154256 Nguyễn Lâm Tùng
20150562 Vũ Viết Điện
 • Công ty ITSol
TT SHSV Họ tên sinh viên
20152194 Nguyễn Hoàng Linh
20154201 Nguyễn Anh Tú
 • Công ty Rikkeisoft
20151569 Trần Phạm Huy Hoàng
20151452 Nguyễn Văn Hiệu
20151912 Trần Thị Thu Hương
20151873 Nguyễn Việt Hưng
20150632 Nguyễn Văn Duy
20152049 Đỗ Tuấn Kiên
20153696 Nguyễn Thị Thủy
20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền
20140026 Văn Đức An
20152951 Ngô Văn Quang
20154266 Nguyễn Trọng Tùng
 • Công ty Skymap
TT SHSV Họ tên sinh viên
20154233 Hoàng Thanh Tùng
20152210 Nguyễn Thị Thùy Linh
20150628 Phạm Nhật Duy
20152459 Nguyễn Đức Minh
20151880 Phạm Viết Hưng
 • Công ty Tomochain
TT SHSV Họ tên sinh viên
20153495 Hà Văn Thắng

Các thông báo khác

27/11/2018. Học bổng