Học bổng

HB khuyến học của cựu sinh viên, doanh nghiệp và học bổng các khóa đào tạo

SV nộp hồ sơ học bổng tại VP Viện. Hạn cuối cùng ngày 3/12/2018. Hồ sơ gồm có:

  • Bảng điểm có xác nhận của PĐT
  • Bảng điểm thang 10 (tất cả các môn) năm học 2017-2018
  • Bảng điểm thang 10 (các học phần chuyên ngành – Mã MI) năm học 2017-2018
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn nếu có

Chú ý :

  • SV đã nhận HB khác sẽ ít được ưu tiên trong xét HB khuyến học và học bổng doanh nghiệp
  • Dưới bảng điểm cần ghi bằng tay “Mong muốn nhận HB là các khóa học đào tạo tại doanh nghiệp nếu không được HB khuyến học và học bổng doanh nghiệp” và ký ghi rõ họ tên (nếu mong muốn nhận HB các khóa đào tạo)

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác