Phân công TTKT học kỳ 20181

Kết quả phân công thực tập như bảng dưới đây.

SV cần lưu ý :

  • Đây chỉ là phân công của Viện.
  • Viện đã gửi danh sách đến các công ty
  • Các công ty sẽ xem xét và cho biết ý kiến có đồng ý tiếp nhận hay không vì vậy kết quả có thể điều chỉnh

Vì vậy SV cần để ý email, điện thoại (công ty liên lạc) hoặc thông báo từ Viện để biết kết quả cũng như lịch lên công ty làm việc buổi đầu tiên.

Với SV KHÔNG đăng ký học phần TTKT : Kết quả chỉ được bảo lưu 1 kỳ (kỳ sau phải đăng ký học phần để có điểm)

TẤT CẢ SV : Lưu ý quy trình biểu mẫu cần làm. Chú ý các thông báo về lịch báo cáo.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

  • Công ty Grooo
TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa Ghi chú
20130238 Trần Việt Anh Toán Tín K58
20140995 Phạm Thành Đạt Toán Tin 2 K59
20141803 Phan Huy Hoàng Toán Tin 2 K59
20150218 Lê Thị Ngọc Anh Toán Tin 2 K60
20151638 Bùi Thị Thu Huệ Toán Tin 2 K60
20152901 Nguyễn Thị Phương Toán Tin 1 K60
20150111 Nguyễn Thế Anh Toán Tin 1 K60

 

  • Công ty Rikkeisoft
TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20133719 Hoàng Vũ Thế Toán Tin K58
20111531 Trần Huy Hùng Toán Tin K56
20141091 Dương Danh Đức Toán Tin 2 K59
20134639 Cao Đại Vũ Toán Tin K58
20140823 Nguyễn Văn Thành Dũng Toán Tin 2 K59
20153876 Nguyễn Thị Trang Toán Tin 1 K60
20130554 Phạm Văn Diễn Toán Tin K58
20144060 Đinh Tiến Thành Toán Tin K59
20141917 Bùi Việt Huy Toán Tin K59
20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền Toán Tin 1 K60
20152070 Nguyễn Văn Kiên Toán Tin 1 K60

 

  • Công ty Icomm
TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20164848 Ngô Thị Trà Toán Tin – KSTN K61
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm Toán Tin – KSTN K61
20140238 Trần Thế Anh Toán Tin 2 K59
20143007 Đinh Đức Nam Toán Tin K59
20142299 Nguyễn Duy Khánh Toán Tin K59
20150136 Nguyễn Tuấn Anh Toán Tin 1 K60
20150642 Lê Thị Duyên Toán Tin 2 K60
20150332 Nguyễn Minh Châu Toán Tin 2 K60
20153276 Vũ Đức Tài Toán Tin 2 K60
20154298 Trần Ngọc Tường Toán Tin 2 K60
20142691 Nguyễn Văn Long Toán Tin 2 K59
20154434 Phạm Thanh Xuân Toán Tin 2 K60
20153495 Hà Văn Thắng Toán Tin 1 K60

 

  • Công ty 3C
TT SHSV Họ tên sinh viên Lớp Khóa
20142102 Nguyễn Thế Hùng Toán Tin K59
20141236 Bùi Văn Hà Toán Tin 1 K59

 

Các thông báo khác

27/11/2018. Học bổng