Thực tập kỹ thuật học kỳ 20181

Học kỳ này SV của Viện được giới thiệu đi thực tập tại 1 trong 3 công ty sau

  • Công ty Grooo International
  • Rikkeisoft Co,.Ltd.
  • Công ty Icomm Media&Tech.,JSC

Thời gian dự kiến bắt đầu thực tập : 1/10/2018

Thời gian khóa thực tập : 10 tuần (tối đa)

Đối tượng bắt buộc : Các SV đã đăng ký học phần TTKT trong học kỳ này

Đối tượng xét duyệt : Các SV chưa đăng ký học phần TTKT (sẽ đăng ký trong học kỳ 20182) nhưng muốn đi thực tập trước và bảo lư kết quả. Các SV này sẽ được xem xét từng trường hợp một.

SV gửi đơn đăng ký (trong file kèm theo thông báo) về cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam qua email. Hạn cuối cùng là Thứ 5 ngày 27/9/2018.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Thông tin về nội dung thực tập :

  • Công ty Icomm Media&Tech.,JSC

+  Khối RnD:

*> Số lượng: Tối đa 10 người

*> Sinh viên yêu thích lĩnh vực ML, có khả năng reseach, đọc paper.

*> Biết lập trình ở mức cơ bản.

+  Khối Tech:

*> Tối đa 10 người

*> Biết 1 trong các ngôn ngữ lập trình JAVA, CSharp

*> Có hiểu biết về lập trình Web.

*> Ưu tiên Crawler.

+  Khối Blockchain:

*> Tối đa 3 người.

*> Sinh viên yêu thích, đã có tìm hiểu cơ bản về nền tảng blockchain.

*> Có nền tảng toán về mã hóa, bảo mật thông tin là ưu thế.

  • Công ty Rikkeisoft Co,.Ltd.

Đào tạo cơ bản về lập trình : Android, Ruby, C/C++, Python, .Net, iOS, PhP, Java, Unity

Số lượng : 20-30

  • Công ty Grooo International

Đào tạo các kiến thức cơ bản về lập trình. Nâng cao khả năng làm việc nhóm. Tiếp cận môi trường làm việc dự án.

Số lượng : 5-10

Phieu-dang-ki-nguyen-vong-thuc-tap-ngoai-truong

Các thông báo khác

27/11/2018. Học bổng