Đăng ký nguyện vọng các loại ĐA học kỳ 1 năm học 2018-2019

Các bạn SV nếu đã đăng ký học phần các loại ĐA trên SIS cần gửi email đăng ký về địa chỉ namngc@gmail.com

Tiêu đề email : Đăng ký nguyện vọng Đồ án I/II/III/TN học kỳ 1 năm học 2018-2019

Nội dung email :

Họ và tên :

MSSV :

Khóa :

Ngành học : Toán Tin / HTTTQL (chọn 1)

Email :

Điện thoại :

Loại Đồ án : I/II/III/TN (chọn 1)

Nguyện vọng :   Lập trình web/Lập trình CSDL/Lập trình thuật toán (chọn 1 nếu là ĐA1)

Tin học/Các PP Tối ưu/Các PP Ngẫu nhiên/Tính toán Khoa học (chọn 1 nếu là ĐA2/3/TN)

Nguyện vọng GVHD (nếu có) : Tên các GVHD và ghi rõ đã gặp Thầy/Cô để xin làm việc cùng hay chưa

Sinh viên phải gửi mail đúng mẫu. Nếu sai có thể sẽ không được phân công. Nếu đã gửi email và muốn thay đổi nguyện vọng thì thêm vào tiêu đềThay đổi nguyện vọng

Hạn cuối cùng gửi nguyện vọng là ngày 23/8/2018.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác