Hỗ trợ đăng ký OFFLINE

Các sinh viên chú ý về kế hoạch đăng ký học tập năm học 2018-2019 của phòng đào tạo

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKehoach?kehoach=17040

Trong quá trình đăng ký online gặp vấn đề với các học phần Toán (MIxxxx), các bạn sinh viên trực tiếp đến VP Viện Toán ứng dụng và Tin học (D3-106) để được hỗ trợ đăng ký offline:

  1. Đối với các sinh viên thuộc Viện Toán UD&TH nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng Viện  các ngày trong tuần, trong giờ hành chính.
  2. Các bạn sinh viên thuộc các Viện khác đến để giải đáp và giải quyết vào các khoảng thời gian như sau:9h00-11h30 các ngày 20/08/2018; 22/08/2018; 24/08/2018; 27/08/2018.

Yêu cầu:

  1. Sinh viên đem theo đơn đăng ký học tập theo mẫu trên website của Viện http://fami.hust.edu.vn/mau-don/.  Mẫu đơn không đúng sẽ không được giải quyết.
  2. Không hỗ trợ đăng ký qua email, zalo hoặc viber.
  3. Đem theo giấy tờ tùy thân để xác nhận: thẻ sinh viên hoặc CMT.
  4. Sinh viên chú ý đăng ký đúng mã học phần hoặc học phần tương đương vì hiện nay có nhiều học phần có tên giống nhau nhưng dành cho các đối tượng khác nhau.
  5. Các sinh viên có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các đăng ký học tập của cá nhân.

Các thông báo khác