Thông báo về việc đăng ký học kỳ hè 20173

  1. Các bạn sinh viên chú ý thông báo của phòng đào tạo
    https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKehoach…
  2. Viện hỗ trợ đăng ký offline các học phần TOÁN cho sinh viên vào các ngày
    11/06/2018; 14/06/2018; 18/06/2018 và 21/06/2018 từ 9h00 đến 11h30.
    Đề nghị các bạn sinh viên cần hỗ trợ đăng ký do lớp FULL hoặc gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký thì đến trực tiếp VP Viện D3-106 vào các khoảng thời gian trên. Không chấp nhận các hình thức đăng ký hộ. Các bạn sinh viên khi đến cần đem theo giấy tờ tùy thân và đơn (mẫu đơn download tại http://fami.hust.edu.vn/mau-don/
    )


Viện Toán ứng dụng và Tin học.

Các thông báo khác