Trường hè Toán học sinh viên 2018 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học)

Địa điểm : Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Thời gian : 08/7 – 22/7/2018

Đối tượng : SV hết năm 2 hoặc hết năm 3

Số lượng : 3 SV

Tài trợ : Chi phí đi lại (tối đa bằng giá vé tàu ngồi mềm); Chỗ ở (KTX) và chi phí sinh hoạt (cơ bản)

SV nào có nguyện vọng đăng ký tham dự cần gửi email về địa chỉ namngc@gmail.com, cụ thể :

  • Tiêu đề : Đăng ký tham dự Trường hè Toán học 2018
  • Nội dung gồm :
  • Họ và Tên
  • Khóa
  • Điện thoại
  • Email
  • CPA
  • Có đăng ký tham dự ngay cả khi không được hỗ trợ kinh phí hay không?

Hạn cuối cùng ngày 2/5/2018.

Mọ thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác