Phân công thực tập kỹ thuật học kỳ 20172

Các SV được phân công thực tập theo danh sách dưới đây. SV chú ý theo dõi xem kế hoạch thực tập cụ thể

Những SV chưa có tên trong danh sách (đã gửi đăng ký nguyện vọng) sẽ được cập nhật sau.

  • Đi thực tập tại Grooo : SV sẽ nhận được công ty liên hệ trực tiếp. Lịch gặp mặt dự kiến 08h00 sáng thứ 5 ngày 01/02/2018
20140559 Đinh Tuấn Cường
20142276 Bạch Quốc Khánh
20142414 Nguyễn Trung Kiên
20132546 Nguyễn Viết Mạnh
20144038 Phạm Bá Thái
20144205 Nguyễn Đắc Thắng
  • Đi thực tập tại ITSOL : Công ty sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn để thông báo kế hoạch lên công ty
SHSV Họ tên sinh viên
20141165 Nguyễn Tuấn Đức
20142824 Trần Thị Thanh Mai
20111875 Đỗ Thành Nam
20141366 Nguyễn Công Hải
20143918 Nguyễn Trọng Tài
20144756 Trần Bảo Trung
20140666 Trần Thị Huyền Diệu
20143586 Đặng Phong Quang
20143277 Ngô Thị Thanh Nhàn
20141305 Nguyễn Thị Hà
20140625 Tạ Quốc Cường
20141803 Phan Huy Hoàng
20143825 Nguyễn Đức Sơn
20144426 Vũ Hoài Thư
20133599 Trần Văn Thái
  • Đi thực tập tại 2NF : SV sẽ lên công ty vào đầu tuần tới. Dự kiến  ngày thứ 2, lúc 14h. Nếu có vấn đề gì liên lạc ngay với Thầy Nguyễn Cảnh Nam
20112525 Lê Dình Yên
20140338 Đỗ Đường Bắc
20142345 Nguyễn Xuân Khoa
20140472 Mai Thành Chung
20141690 Lê Thanh Hoa
20141627 Dương Trọng Hiệp
20144309 Lê Đình Thọ
20140529 Vũ Thành Công
20134639 Cao Đại Vũ
20140761 Pay Thị Mỹ Duyên
  • Đi thực tập tại RIKKEISOFT : SV sẽ được công ty liên hệ trực tiếp
20144562 Trương Khánh Toàn
20140596 Nguyễn Mạnh Cường
20122384 Trần Thị Thanh Tâm
20132753 Vương Bá Nghi
20143334 Nguyễn Thị Tuyết Nhi
  • SV xin đi thực tập tại các địa chỉ khác liên lạc trực tiếp với Tôi để chốt phương án.

Các thông báo khác