Học bổng trọng điểm toán quốc gia kỳ 2 năm học 2017-2018

Học bổng trọng điểm toán quốc gia kỳ 2 dành cho SV đã được học bổng trong kỳ 1.

Để tham gia xét tuyển, các SV trong diện được xét cần hoàn thành hồ sơ gồm

  • Bảng điểm chung các môn học học kỳ I năm học 2017-2018 có xác nhận của Phòng đào tạo.
  • Bảng tổng hợp điểm trung bình của các môn học phần toán mà sinh viên đã học trong học kỳ I năm học 2017-2018 (tính theo thang điểm 10).
  • Bảng điểm chung các môn học học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên.
  • Bảng xếp loại rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018.

SV gửi email bản soft copy cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam và in bản hard copy nộp tại VP Viện. Hạn cuối cùng là thứ 4 ngày 31/01/2018.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác