Thực tập kỹ thuật học kỳ 20172

Thực tập kỹ thuật học kỳ 20172 dự kiến bắt đầu trong tháng 2 năm 2018 và kéo dài khoảng 10 tuần. Tất cả các SV đều phải thực tập kỹ thuật ngoài trường. Danh sách các cơ sở do Viện giới thiệu có thể xem tại đây http://fami.hust.edu.vn/thong-bao-sinh-vien/danh-sach-co-thuc-tap-ngoai-truong-hoc-ky-20172/ 

SV cần đăng ký nguyện vọng theo file mẫu đính kèm (2 file, một chuyển cho Doanh nghiệp MI.BM13.3-Phieu dang ki nguyen vong thuc tap ngoai truong(Doanh nghiep).doc và một được lưu tại Viện MI.BM13.3-Phieu dang ki nguyen vong thuc tap ngoai truong (Viện).doc).

Tất cả các SV đều phải điền vào file đăng ký (2 file). Bản hard copy cần nộp tại VP Viện cho Cô Hải. Hạn cuối cùng là thứ 6 ngày 26/1/2018. SV không nộp phiếu đăng ký sẽ coi như không hoàn thành học phần TTKT.

SV có nguyện vọng thực tập tại một cơ sở không do Viện giới thiệu cần đọc kỹ thông tin trong file đăng ký nguyện vọng và nộp chi tiết các giấy tờ liên quan (nếu có). Lưu ý : Viện sẽ rất hạn chế cho phép SV thực tập tại cơ sở không do Viện giới thiệu. Vì vậy các giấy tờ càng cụ thể càng tốt.

SV có thể thực tập "trước" (SV chưa đăng ký học phần TTKT). Kết quả sẽ được lưu lại và sử dụng cho sau này. SV có thể thực tập nhiều lần và lấy điểm cao nhất. Lưu ý : SV có đăng ký học phần thực tập kỹ thuật sẽ được ưu tiên xét trước.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

 

 

Các thông báo khác