Phân công Đồ án học kỳ 20171

Danh sách phân công đồ án tốt nghiệp:

Họ và  tên GVHD
Nguyễn Quang Vinh Phạm Huyền Linh
Đỗ Hùng Sơn Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vũ Thế Giang Nguyễn Tuấn Dũng
Phan Văn Hoành Vương Mai Phương
Lương Tuấn Anh Vũ Thành Nam
Nguyễn Huy Giang Ngô Thị Hiền
Ngô Ngọc Thế Lê Hải Hà

Danh sách phân công đồ án 3:

Họ và  tên GVHD
Trần Minh Tâm Tạ Thị Thanh Mai
Hồ Đức Nhân Phan Xuân Thành
Trần Mạnh Cường Đỗ Đức Thuậ­n
Nguyễn Nhậ­t Anh Lê Xuân Lý
Nguyễn Huy Anh Ngô Thị Hiền
Nguyễn Như Phúc Nguyễn Tuấn Dũng
Kiều Minh Dương Trần Ngọc Thăng
Lương Anh Vũ Thành Nam
Nguyễn Minh Tuấn Trần Ngọc Thăng
Trần Quốc Dũng Vũ Thành Nam
Đặng Đình Quân Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Văn Thái Lê Đình Nam
Nguyễn Hoàng Đạt Lê Chí Ngọc
Lê Đình Yên Lê Chí Ngọc
Cao Đại Ngô Thị Hiền
Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Thị Thanh Huyền
Dương Tuấn Đạt Lê Hải Hà

Danh sách phân công đồ án 2:

Họ và  tên GVHD
Trần Thị Thanh Tâm Phạm Thị Hoài
Nguyễn Đăng Duy Đặng Đình Công
Nguyễn Viết Mạnh Nguyễn Th Ngọc Anh
Nguyễn Công Hải Lê Trọng Vinh
Trần Thanh Mai Nguyễn Th Bạch Kim
Trần Văn Chức Hà Thị Ngọc Yế
Nguyễn Trọng Tài Tạ Thị Thanh Mai
Vũ Hoài Thư Nguyễn Th Ngọc Anh
Ngô Thị Thanh Nhàn Tống Đình Quỳ
Nguyễn Thị Tống Đình Quỳ
Trần Huy Hùng Nguyễn Xuân Thảo
Nguyễn Tuân Đức Nguyễn Th Bạch Kim
Nguyễn Đức Sơn Phan Xuân Thành
Bùi Văn Lê Xuân Lý
Nguyễn Thế Hùng Tạ Thị Thanh Mai
Tạ Quốc Cường Nguyễn Th Bạch Kim
Chu Văn Vinh Lê Chí­ Ngọc
Trương Khánh Toàn Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Phú Quân Ngô Thị Hiền
Trần Huyền Diệu Lê Quang Hòa
Đặng Tùng Lâm Lê Đình Nam
Hoàng Vũ Thế Lê Hải Hà
Đinh Tiến Thành Lê Quang Hòa
Phan Huy Hoàng Lê Chí Ngọc
Dương Trọng Hiệp Vương Mai Phương
Trần Việt Anh Nguyễn Danh Tú
Đặng Phong Quang Vũ Thành Nam
Đặng Phong Quang Vũ Thành Nam
Nguyễn Thanh Bình Lê Chí Ngọc
Vũ Cao Minh Đức Lê Kim Thư
Trương Tiến Dũng Lê Kim Thư

Đồ án 1:

  • Lớp KSTN : Thầy Trần Ngọc Thăng
  • Lớp CQ : Thầy Vũ Thành Nam
    SV liên hệ ngay với Thầy để có kế hoạch học tập môn Đồ án 1

Bảng phân công đã đầy đủ. Sinh viên nào đã có phân công cần liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc ngay. Sinh viên nào chưa có phân công là do gửi đăng ký muộn.
Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác