Học bổng của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học”

Hồ sơ gửi về VP Viện muộn nhất ngày 13/10/2017. Hồ sơ gồm có

  • Đối với SV năm nhất :

Bản sao giấy xác nhận là thành viên đội tuyển Toán khu vực hoặc Toán quốc tế ; giải Nhất/Nhì thi học sinh giỏi Toán toàn quốc năm lớp 11 hoặc lớp 12 (năm học 2015-2016 hoặc 2016-2017); danh hiệu học sinh giỏi/học sinh tiên tiến năm học 2016-2017

  • Đối với SV từ năm 2 trở đi :
  • Bảng điểm năm học 2016-2017 gồm : Bảng điểm chung; Bảng điểm các học phần toán (theo danh sách dưới đây). Điểm là điểm đã quy đổi ra thang điểm 10 và chỉ tính thi lần 1 (không tính học cải thiện).
  • Xếp loại rèn luyện
  • Giấy chứng nhận đạt giải Nhất thi Olympic Toán học SV toàn quốc năm học 2016-2017 (nếu có)

Chú ý :

  • SV tham gia học bổng này sẽ “giảm ưu tiên” trong danh sách học bổng khuyến học của Viện.
  • SV xin bảng điểm xác nhận từ Phòng đào tạo
  • Danh sách các học phần Toán :
Đại số đại cương
Đại số hiện đại
Đại số tuyến tính
Giải tích hàm nâng cao
Hàm biến phức
Hàm số biến số phức
Phép tính biến phân
Phép tính tích phân hàm nhiều biến
Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Phép tính vi tích phân hàm một biến
Phương trình đạo hàm riêng
Phương trình toán lý
Phương trình vi phân
Phương trình vi phân thường
P.trình vi phân và p.trình đạo hàm riêng
Phương trình vi phân trong không gian Banach
Xác suất  nâng cao
Xác suất - Thống kê A
Xử lý số liệu thống kê
Thống kê toán nâng cao
Thống kê ứng dụng
Quá trình ngẫu nhiên
Lý thuyết thống kê
Toán rời rạc
Toán tài chính căn bản
Toán tài chính nâng cao
Tối ưu hóa
Tối ưu tuyến tính
Điều khiển tối ưu
Lý thuyết đồ thị
Lý thuyết qui hoạch phi tuyến
Lý thuyết số
Mở đầu về lý thuyết thuật toán
Nhập môn lý thuyết số
Phương pháp tính
Phương pháp tính và tối ưu
Thực hành tính toán
Tổ hợp
Logic học đại cương

Các thông báo khác