Học bổng khuyến học

Học bổng khuyến học dành cho SV chuyên ngành của Viện. Học bổng khuyến học giành cho SV có kết quả học tập tốt trong năm học vừa rồi và dành cho SV có hoành cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập đạt kết quả cao. SV nộp hồ sơ đăng ký về Viện, hạn cuối cùng là ngày 22/11/2017. Hồ sơ gồm có :

  • Kết quả học tập năm học 2016-2017 có xác nhận của phòng đào tạo.
  • Bảng điểm các học phần thuộc CTĐT của Viện (không tính học phần học cải thiện) theo thang điểm 10
  • Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (đối với SV có hoàn cảnh khó khăn)

Lưu ý :

  • SV đã nhận học bổng Trọng điểm Toán học sẽ có thứ tự ưu tiên thấp hơn những SV khác
  • SV nữ sẽ được ưu tiên hơn SV nam nếu kết quả học tập tương đương
  • SV hệ KSTN sẽ yêu cần cao hơn với SV hệ CQ.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác