Đăng ký nguện vọng ĐA học kỳ 20171

Sinh viên đăng ký nguyện vọng các loại đồ án trong học kỳ 20171 gửi email về địa chỉ namngc@gmail.com, cụ thể:

 1. Tiêu đề email : Đăng ký nguyện vọng ĐA I/ĐA II/ĐA III/ĐATN học kỳ 20171  (chú ý : nếu sai tiêu đề có thể sẽ không được phân công đúng nguyện vọng).
 2. Hạn cuối cùng gửi email : Thứ 6 ngày 08/09/2017 (Sau thời gian trên SV sẽ phải tự liên hệ để có Thầy HD)
 3. Nội dung email :

Với Đồ án 2, Đồ án 3 và Đồ án TN

 • Loại ĐA : ĐA2, ĐA3, ĐATN (chọn 1)
 • Định hướng nguyện vọng 1 : Tính toán khoa học, Các PP tối ưu, Các PP ngẫu nhiên, Tin học (chọn 1)
 • Thầy hướng dẫn (nếu có) : Có thể nhiều Thầy/Cô, xếp theo thứ tự ưu tiên (có thể ghi rõ đã gặp Thầy/Cô trước khi đăng ký và được Thầy/Cô chấp nhận)
 • Định hướng nguyện vọng 2  (khác nguyện vọng 1) : Tính toán khoa học, Các PP tối ưu, Các PP ngẫu nhiên, Tin học (chọn 1)
 • Thầy hướng dẫn (nếu có) : Có thể nhiều Thầy/Cô, xếp theo thứ tự ưu tiên (có thể ghi rõ đã gặp Thầy/Cô trước khi đăng ký và được Thầy/Cô chấp nhận)
 • Email và SĐT liên hệ

Với ĐA1 :

 • Loại ĐA : ĐA1
 • Định hướng : Lập trình WEB, lập trình CSDL, Lập trình thuật toán (chọn 1)
 • Email và SĐT liên hệ

Sinh viên làm nhiều loại ĐA khác nhau cần gửi nhiều email tương ứng. Lưu ý, SV không được làm 2 ĐA (trừ ĐA1) trở lên với cùng 1 Thầy Cô trong 1 kỳ.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác