Kế hoạch bảo vệ các loại Đồ án học kỳ 20162 (cập nhật liên tục)

 • Đồ án 2 : Không bảo vệ. SV liên hệ GV phản biện để trao đổi về đồ án

Phân công phản biện định hường Tin học

STT Sinh viên GVHD GVPB
1 Vũ Mạnh Cường Ngô Thị Hiền Vũ Thành Nam
2 Dương Tuấn Đạt Lê Hải Hà Vương Mai Phương
3 Tô Quang Năng Lê Đình Nam Nguyễn Huy Trường
4 Nguyễn Như Phúc Lê Hải Hà Lê Kim Thư
5 Nguyễn Duy Tuấn Lê Đình Nam Phạm Huyền Linh

Phân công phản biện định hường Toán

STT Sinh viên GVHD GVPB
1 Hoàng Văn Đông Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Quang Thuận
2 Nguyễn Nhật Anh Tống Đình Quỳ Lê Xuân Lý
3 Trần Minh Tâm Phan Xuân Thành Tạ Thị Thanh Mai
4 Hồ Đức Nhan Phan Xuân Thành Tạ Thị Thanh Mai
5 Nguyễn Đặng Duy Đặng Đình Công Nguyễn Quang Thuận
6 Trần Quốc Dũng Phạm Thị Hooài Nguyễn Cảnh Nam
7 Vũ Hải Trường Tống Đình Quỳ Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Đồ án 3 : Sinh viên bảo vệ theo hội đồng. Chương trình (nếu có) sẽ được kiểm tra ngay trong lúc bảo vệ.

Hội đồng Tin học số 1 : Bảo vệ lúc 8h thứ 4 ngày 14/06/2017 tại D3-505

TT SV Thầy HD
1 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Huy Trường
2 Trần Hữu Bằng Lê Hải Hà
3 Ngô Trường Giang Lê Kim Thư
4 Nguyễn Hà  Giang Trần Ngọc Thăng
5 Bùi Quý Hiếu Ngô Thị Hiền
6 Trần Ngọc Hoàn Vũ Thành Nam

Hội đồng Tin học số 2 : Bảo vệ lúc 8h thứ 4 ngày 14/06/2017 tại D3-506

TT SV Thầy HD
1 Lê Quang Huy Nguyễn Danh Tú
2 Đòan Văn Khải Nguyễn Tuấn Dũng
3 Phạm Hữu Nghị‹ Ngô Thị Hiền
4 Nguyễn Quang Phượng Nguyễn Tuấn Dũng
5 Phạm Thanh Sơn Lê Chí­ Ngọc
6 Phan Văn Tài Trần Ngọc Thăng
7 Ngô Ngọc Thế Nguyễn Danh Tú

Hội đồng Toán : Bảo vệ lúc 14h ngày 14/06/2017 tại Bộ môn Toán ứng dụng (D3,5-201bis)

Họp lớp trước khi bảo vệ : 9h30 sáng thứ 2 ngày 12/06/2016 tại Phòng D3-106b.

 • Đồ án tốt nghiệp :
  • SV bảo vệ theo hội đồng và kiểm tra chương trình theo hội đồng
  • SV hệ chính quy:

  Kiểm tra CT : Sáng thứ 3 ngày 13/06/2017 bắt đầu 8h. Địa điểm : Bộ môn Toán Tin (D3-103)

  Danh sách phân công phản biện

  Hội đồng 1
  TT SV Thầy HD Thầy PB
  1 Nguyễn Xuân Cảnh Th.S. Nguyễn Huy Trường ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
  2 Phạm Ngọc Chuyển Th.S. Nguyễn Danh Tú ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
  3 Trịnh Tất Đỉnh TS. Lê Hải Hà TS. Vương Mai Phương
  4 Nguyễn Duy Hòa Th.S. Lê Kim Thư Th.S. Nguyễn Huy Trường
  4 Đỗ Việt Anh TS. Thiều Quang Tùng TS. Đặng Đình Công
  Hội Đồng 2
  TT SV Thầy HD Thầy PB
  1 Nguyễn Thế Lâm TS. Lê Chí­ Ngọc Th.S. Trần Ngọc Thăng
  2 Nguyễn Trọng Vinh Th.S. Ngô Thị Hiền Th.S. Phạm Huyền Linh
  3 Nguyễn Tiến Mạnh TS. Vương Mai Phương Th.S. Trần Ngọc Thăng
  4 Ngô Trường Giang TS. Lê Chí Ngọc TS. Vũ Thành Nam
  4 Trần Duy Huy Th.S. Lê Quang Hòa TS. Vũ Thành Nam

  Bảo vệ thứ 6 ngày 16/06/2017 lúc 8h. Hội đồng 1 tại D9-302. Hội đồng 2 tại D9-303.

  • SV hệ KSTN

Kiểm tra CT : Sáng thứ 4 ngày 14/06/2017 bắt đầu 8h. Địa điểm : D3-106b

Bảo vệ Đồ án : Chiều thứ 2 ngày 19/06/2017 bắt đầu 13h30. Địa điểm : Sẽ thông báo sau

Họp lớp trước khi bảo vệ : Sáng thứ 2 ngày 12/06/2017 lúc 8h tại Phòng D3-106b

Danh sách phân công phản biện

Hội đồng Tin học (D3-404)

STT Họ và tên GVHD GVPB
1. Bùi Tuấn Anh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền ThS. Nguyễn Huy Trường
2. Tạ Quang Ngọc ThS. Nguyễn Danh Tú ThS. Trần Ngọc Thăng
3. Lê Trọng Thảo TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Huy Trường
4. Đào Mạnh Tuấn TS. Lê Chí Ngọc ThS. Trần Ngọc Thăng
5. Đinh Huy Tuấn TS. Lê Hải Hà TS. Lê Chí Ngọc
6. Lê Văn Tuấn ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Vũ Thành Nam

 

Hội đồng Toán (D3-403)

 

STT Họ và tên GVHD GVPB
1. Đào Tuấn Anh ThS. Trần Ngọc Thăng PGS. Nguyễn Thị Bạch Kim
2. Đoàn Tú Anh TS. Thiều Quang Tùng TS. Đặng Đình Công
3. Phạm Tuấn Anh TS. Nguyễn Cảnh Nam TS. Nguyễn Quang Thuận
4. Lê Văn Chiến PGS. Tống Đình Quỳ TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
5. Phạm Hà Thanh TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Phan Xuân Thành
6. Đoàn Thị Vân Thảo PGS. Tống Đình Quỳ ThS. Lê Xuân Lý
7. Vũ Thanh Tùng ThS. Lê Xuân Lý TS. Nguyễn Quang Thuận
8. Nguyễn Đức Văn TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh ThS. Lê Xuân Lý

Vì chuẩn bị cho việc trông thi PTTH nên lịch có thể thay đổi. SV chú ý liên tục cập nhật thông tin mới nhất qua trang web của Viện và qua facebook.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

 

Các thông báo khác