Danh sách SV nhận học bổng của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học” học kỳ 2 năm học 2016-2017

Dưới đây là danh sách sv được nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học

  1. Trần Bảo Trung
  2. Nguyễn Thế Lâm
  3. Hoàng Văn Đông
  4. Lê Văn Chiến
  5. Nguyễn Hoàng Linh
  6. Nguyễn Hồng Sơn

Mỗi suất học bổng trị giá 8.050.000VNĐ và được rót vào tài khoản của SV như trong học kỳ 1. Nếu SV nào thay đổi số tài khoảng cần thông báo cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam trước ngày 4/5/2017.

Các thông báo khác