Nhận bằng tốt nghiệp 2016 1B (khẩn)

Nhà trường sẽ phát bằng cho sinh viên đợt 2016 1B tại hội trường. Viện cần biết số lượng các em tham gia để mượn áo cử nhân nên đề nghị các sinh viên có tên trong Ds nhận bằng đợt 2016 1B, liên hệ với cô Hải (VPV) để đăng ký nhận bằng tại hội trường tầng 10- thư viện Tạ Quang Bửu theo số điện thoại: 04.38692137. hạn chót 4.5.2017

Các thông báo khác