Kiểm tra chương trình bảo vệ Đồ án tốt nghiệp KSTN – Học kỳ 20132

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐATN TOÁN TIN KSTN K54

Thời gian: 14h Thứ Sáu, ngày 20/6/2014                   Địa điểm: Phòng 201Bis D3-5, Bộ môn TUD

 

Thành viên hội đồng:  TS. Tạ Anh Sơn            ThS. Trần Minh Toàn        ThS. Nguyễn Thái Bình            ThS. Trần Ngọc Thăng

 

 

 

TT Họ và  tên sinh viên Tên đề tài Thày hướng dẫn Thày phản biện Điểm

C. T.

Điểm
H.dẫn
Điểm

P. B

Điểm

H.Đ

1 Lê Duy Dũng Các phương pháp phân loại thống kê cho bài toán phát biểu lại câu hỏi TS. Lê Hồng Phương ThS. Trần Minh Toàn        
2 Nguyễn Ngọc Đại Tối ưu mạng xe buýt thành phố Đà Nẵng TS. Nguyễn Quang Thuận TS. Nguyễn Cảnh Nam        
3 Nguyễn Đức Hải Tính chất của một số toán tử mờ PGS. Nguyễn Xuân Thảo ThS. Trần Mạnh Thắng        
4 Nguyễn Quốc Hải Tìm kiếm trên môi trường internet TS. Nguyễn T. T. Huyền ThS. Nguyễn Thái Bình        
5 Vũ Quân Huân Mã sửa sai lượng tử PGS. Phan Trung Huy ThS. Trần Ngọc Thăng        
6 Trần Ngọc Khánh Xây dựng ứng dụng To do list trên IOS ThS. Nguyễn Thái Bình TS. Vũ Thành Nam        
7 Hà Trọng Sỹ Thuật toán DCA CUT giải bài toán  Quy hoạch nguyên hỗn hợp 0-1 TS. Tạ Anh Sơn TS. Nguyễn Quang Thuận        
8 Nguyễn Đình Thắng Một số thuật toán giấu tin trong ảnh ThS. Lê Quang Hòa TS. Vũ Thành Nam        
9 Nguyễn Quang Thắng Tập mờ trực cảm, một số toán tử và ứng dụng trong mạng nơ ron TS. Trần Xuân Tiếp ThS. Trần Ngọc Thăng        
10 Lăng Khắc Thuận Xây dựng thư viện chữ ký số cho hệ thống trao đổi tài liệu TS. Vũ Thành Nam ThS. Ngô Phương Hiền        
11 Đào Thanh Tùng Các phương pháp điểm trong giải bài toán quy hoạch tuyến tính TS. Nguyễn Cảnh Nam TS. Tạ Anh Sơn        
12 Vũ Quốc Uy Rẽ nhánh cho hệ động lực trơn từng khúc TS. Nguyễn Ngọc Doanh TS. Hà Thị Ngọc Yến        
13 Hoàng Vũ Sự ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên ThS. Đào Tuấn  Anh ThS.Lê Xuân Lý        
14 Nguyễn Đức Vượng Một số toán tử và phép hợp thành quan hệ mờ trên tập mờ bức tranh PGS. Bùi Công  Cường ThS. Nguyễn Huy Trường        

Các thông báo khác