Bảo vệ Đồ án 3 (ĐACN) và Thực tập kỹ thuật (TTCN)

Nhiệm vụ của Sinh viên :

  • Chuẩn bị máy chiếu. Riêng các hội đồng Các phương pháp tối ưn và Các phương pháp ngẫu nhiên không phải chuẩn bị.
  • Có mặt đầy đủ đúng giờ
  • Mang theo Laptop có cài đặt sẵn các chương trình để Hội đồng kiểm tra trong quá trình bảo vệ.

Danh sách hội đồng và thời gian bảo vệ :

HỘI ĐỒNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NGẪU NHIÊN

Thời gian: Thứ ba, 8h sáng ngày 24/6/2014                     Địa điểm:  Phòng họp Viện

Chủ tịch Hội đồng: TS. Thiều Quang Tùng                    Uỷ viên: ThS. Lê Xuân Lý, ThS.  Trần Minh Toàn

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20106237 Nguyễn Văn Kiên Lê Xuân Lý Không BV
20101767 Nguyễn Nhật Lễ Lê Xuân Lý Không BV
20101842 Nguyễn Thị Hoa Lương Tống Đình Quỳ
20102183 Nguyễn Minh Thái Nguyễn Hữu Tiến
20102195 Vũ Thu Thảo Nguyễn Hữu Tiến
20093084 Đào Thanh Tùng Tống Đình Quỳ KSTN

 

HỘI ĐỒNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

Thời gian: Thứ ba, 8h sáng thứ 3 ngày 24/06/2014                    Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

Chủ tịch Hội đồng: TS. Tạ Anh Sơn                    Uỷ viên : ThS. Nguyễn Hải Sơn, ThS. Trịnh Ngọc Hải

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20101070 Chu Quốc Anh Tạ Anh Sơn
20101435 Nguyễn Huy Giang
20102665 Phan Văn Hoành Nguyễn Thị Bạch Kim Không BV
20101931 Đinh Thị Nghĩa Nguyễn Quang Thuận
20092186 Trần Văn Quỳnh Nguyễn Quang Thuận Không BV
20102105 Phạm Minh Sơn Tạ Anh Sơn Không BV

 

HỘI ĐỒNG 3 - TÍNH TOÁN KHOA HỌC

Thời gian: Thứ ba, 8h sáng thứ 3 ngày 24/06/2014                    Địa điểm: D3-505

Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Quốc Bình                    Uỷ viên: TS. Lê Đình Nam, TS. Nguyễn Đăng Tuấn

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20101081 Hoàng Tuấn Anh Nguyễn Xuân Thảo
20090429 Nguyễn Văn Cường
20101231 Vũ Mạnh Cường Phan Xuân Thành
20101403 Ngô Minh Đức Hà Thị Ngọc Yến
20090958 Nguyễn Tiến Hải
20102823 Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Phương Thùy
Phạm Lê Vũ Đỗ Đức Thuận
Lê Khánh Trình Trần Quốc Bình
20101742 Phạm Như Kiên Nguyễn Ngọc Doanh

 

HỘI ĐỒNG 1  - TIN HỌC

Thời gian:8h00, Thứ ba, ngày 24/06/2014                       Địa điểm: D3 - 402

Chủ tịch Hội đồng: TS. Vương Mai Phương                    Uỷ viên: ThS. Trần Ngọc Thăng, ThS. Nguyễn Thái Bình

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20101198 Lưu Văn Cương Lê Kim Thư
20090378 Hoàng Văn Cương Lê Kim Thư
20101289 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thái Bình
20101592 Nguyễn Duy Hòa Nguyễn Thái Bình
20090849 Đặng Thị Trà Giang Trần Ngọc Thăng
20106236 Phạm Văn Khương Vương Mai Phương
20102015 Hoàng Minh Quang Vương Mai Phương
20076163 Bùi Lê Thành Vương Mai Phương

 

HỘI ĐỒNG 2  - TIN HỌC

Thời gian:8h00, Thứ ba, ngày 24/06/2014                       Địa điểm:D3-403

Chủ tịch Hội đồng: TS. Vũ Thành Nam                    Uỷ viên: ThS. Ngô Thị Hiền, ThS. Nguyễn Tuấn Dũng

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20101690 Lê Hữu Hưởng Ngô Thị Hiền
20091743 Nguyễn Tiến Mạnh Ngô Thị Hiền
20096363 Hà Hoàng Anh Nguyễn Tuấn Dũng
20106231 Nguyễn Phùng Dương Nguyễn Tuấn Dũng
20106234 Trần Văn Hưng Vũ Thành Nam
20106238 Nguyễn Văn Thái Vũ Thành Nam
20101285 Nguyễn Tiến Dũng Phan Trung Huy
20101441 Vũ Thế Giang Phan Trung Huy

 

HỘI ĐỒNG 3  - TIN HỌC

Thời gian:8h00, Thứ ba, ngày 24/06/2014                       Địa điểm: D3 - 404

Chủ tịch Hội đồng: TS. Lê Cường               Uỷ viên: ThS. Đoàn Duy Trung, ThS. Trần Mạnh Thắng

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20102633 Nguyễn Khắc Trung Đức Đoàn Duy Trung
20102189 Phạm Hoàng Thái Đoàn Duy Trung
20106230 Nguyễn Văn Cường Lê Cường
20101377 Trịnh Tất Đỉnh Lê Cường
20101116 Trần Tuấn Anh Trần Mạnh Thắng
20101884 Nguyễn Anh Minh Trần Mạnh Thắng
20102679 Võ Quốc Hưng Nguyễn Thị Thanh Huyền
20102589 Vũ Ngọc Vương Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

HỘI ĐỒNG 4  - TIN HỌC

Thời gian:8h00, Thứ ba, ngày 24/06/2014                       Địa điểm: D3 - 405

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Huy Trường                    Uỷ viên: ThS. Nguyễn Danh Tú, ThS. Lê Quang Hòa

STT SHSV Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Ghi chú
20101266 Cao Tuấn Dũng Lê Quang Hòa
20106239 Tạ Đức Thiện Lê Quang Hòa
20101088 Lưu Trần Anh Nguyễn Danh Tú
20102514 Dương Minh Tú Nguyễn Danh Tú
20102498 Phạm Huy Tùng Nguyễn Huy Trường
20102787 Trần Tuấn Vinh Phan Trung Huy
20080859 Lưu Tuấn Hải Nguyễn Thị Thanh Huyền

Các thông báo khác