Thông Báo Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 38

: SAMI, HUST

: 08h00, ngày 21/05/2021 (Thứ Sáu)

: 101D6

Mô tả sự kiện

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 38, ĐHBKHN

 

Trân trọng kính mời: các thầy cô, các em sinh viên và những người quan tâm

Tới tham dự Hội nghị SVNCKH lần thứ 38, ĐHBKHN,

Phân ban Toán ứng dụng và Tin học

Thời gian: 8h00’, Sáng thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021

Sinh viên và khán giả theo dõi, báo cáo qua MS Team (Link bên dưới *)

Hội đồng họp offline: Phòng 814, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chương trình

8h00-8h15: Khai mạc, SAMI phát biểu và chương trình Hội nghị

8h15-8h35: Đặng Tiến Đạt, Nguyễn Tiến Dũng; HỌC TĂNG CƯỜNG CHO TỐI ƯU GIÁ TRỊ SIÊU THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH LONG SHORT-TERM MEMORY ÁP DỤNG VÀO DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN

8h35-8h55: Nguyễn Trung Nghĩa; PHƯƠNG PHÁP LẶP XẤP XỈ NGHIỆM BÀI TOÁN CHẤP NHẬN TÁCH ĐA TẬP HỢP TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

8h55-9h15: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Anh; SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ LỰA CHỌN THUỘC TÍNH VÀ TỐI ƯU SIÊU THAM SỐ CHO MẠNG LSTM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAYESIAN TRONG DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN

9h15-9h35: Vũ Việt Hoàng, Đỗ Thị Thanh Châu; PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ NHIỆT ĐỘ CẢM GIÁC VÀ MÔ HÌNH LSTM ĐẾN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN VIỆT NAM

9h35-9h55: Nguyễn Đức Anh, Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Hùng; NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI LÚA NƯỚC-RẦY NÂU THEO HƯỚNG TIẾP CẬN MÔ HÌNH HÓA DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰA TRÊN TÁC TỬ

9h55-10h15: Vũ Minh Phong, Phạm Thị Thu Phương; MÔ PHỎNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH THÚ MỒI HOLLING II SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ ẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ GALERKIN

10h15-10h30: Hội đồng họp

10h30-10h45: Công ty Grooo, Worldquant cùng Viện Toán ứng dụng và Tin học trao giải, bế mạc

  • Link MS team:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aw4VHUxWBt-W1dFw1HIMIwZJb6HapYe-CuOE16o4LZRA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0e71ff69-f602-490b-b398-f78d096bb6ec&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31


Đánh giá bài viết


Xem thêm