TỌA ĐÀM: Đối thoại cùng sinh viên chuyên ngành Khoa Toán – Tin

: Khoa Toán - Tin

: 18h30, ngày 23/05/2024 (Thứ Năm)

: Hội trường C2

Mô tả sự kiện

Mục tiêu
  • Giúp sinh viên có định hướng rõ ràng trong học tập và việc làm sau này.
  • Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc gặp phải trong quá trình học tập.
Các vấn đề thảo luận
  1. Đăng ký học tập chuyên ngành;
  2. Chương trình học Cử nhân - Kỹ sư - Thạc sĩ;
  3. Học tập chuyên ngành;
  4. Chương trình thực tập;
  5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.


Đánh giá bài viết


Xem thêm