Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 39 của Trường ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng và Tin học

: SAMI, HUST

: 07h30, ngày 15/06/2022 (Thứ Tư)

: 701-Thư viện Tạ Quang Bửu

Mô tả sự kiện

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học

Ngày 15/6/2022, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) lần thứ 39. Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ và gửi báo cáo của các sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học (TUD&TH).

 1. Mục đích Hội nghị

Tổng kết hoạt động SVNCKH của Viện TUD&TH năm học 2021-2022 và trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 1. Nội dung Hội nghị
 • Sinh viên báo cáo, công bố các kết quả nghiên cứu.
 • Hội đồng của Viện và hội đồng độc lập của công ty Grooo International tuyển chọn những báo cáo để xét giải doanh nghiệp; Viện chấm giải: 01 nhất; 01 nhì; 01 ba và khuyến khích của Trường.
 • Công ty Worldquant, Grooo International sẽ trao quà và giải thưởng động viên cho tất cả các đội tham gia.
 • Sau đó, Trường sẽ trao giải và lựa chọn đề tài tham gia SVNCKH cấp bộ 2022.
 1. Thành phần tham gia báo cáo Hội nghị
 • Sinh viên của Viện Toán ứng dụng Tin học
 1. Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự

- Báo cáo tóm tắt và tiêu đề : Trước ngày 02/06/2022 (Mẫu QLNC.QT06.BM04_Tom tat cong trinh NCKHSV)

- Báo cáo toàn văn bản cứng & bản mềm, Video, Poster: Trước ngày 08/06/2022 (Mẫu QLNC.QT06.BM08_Bao cao day du cong trinh du thi SVNCKH cap Truong)

Video tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=_cV9RUicjpY

Poster Mẫu QLNC.QT06.BM17-poster-Hoi-Nghi-SVNCKH-2021_template-ppt.pptx

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
 • Thời gian: 07:30-11:30 thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022
 • Địa điểm: phòng 701 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBKHN
 1. Thể lệ đối với sinh viên

- Báo cáo tóm tắt phát cho các thành viên của Hội đồng (5 người)

- Mỗi đề tài tối đa 5 sinh viên là hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2022

- Báo cáo đầy đủ có độ dài 20-50 trang nêu kết quả chi tiết để các thành viên Hội đồng tham khảo; 01 video giới thiệu về tác giả và kết quả đề tài không quá 10 phút, 01 poster.

 1. Địa chỉ gửi bài
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh, TS. Nguyễn Thị Thu Hương thuộc Ban tổ chức Hội nghị SVNCKH của Viện TUD&TH
 • Điện thoại: 0989190192 hoặc 0903263109
 • Địa chỉ nộp bản cứng cho cô Hiền: Phòng 106 D3, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • Email: anh.nguyenthingoc@hust.edu.vn  và huong.nguyenthithu3@hust.edu.vn
 • Tiêu đề ghi rõ “Công trình SVNCKH39”

Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBKHN kính đề nghị các cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên của Viện gửi báo cáo tham dự Hội nghị.

Video thông tin thêm về hội nghị SVNCKH: https://www.youtube.com/watch?v=N6eRGajGwVc

Trân trọng.

Xem file đính kèm

QLNC.QT06.BM04_Tom-tat-cong-trinh-NCKHSV-.doc
QLNC.QT06.BM08_Bao-cao-day-du-cong-trinh-du-thi-SVNCKH-cap-Truong.doc
QLNC.QT06.BM17-poster-Hoi-Nghi-SVNCKH-2021_template-ppt.pptx

Đánh giá bài viết


Xem thêm