Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 40 của ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng và Tin học

: SAMI, HUST

: 13h30, ngày 26/05/2023 (Thứ Sáu)

: 903 Thư viện Tạ Quang Bửu

Mô tả sự kiện

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học

Ngày 26/5/2023, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) lần thứ 40. Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ và gửi báo cáo của các sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học (TUD&TH).

  1. Mục đích Hội nghị

Tổng kết hoạt động SVNCKH của Viện TUD&TH năm học 2022-2023 và trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

  1. Nội dung Hội nghị
  • Sinh viên báo cáo, công bố các kết quả nghiên cứu.
  • Viện chấm giải: 01 nhất; 01 nhì; 01 ba và khuyến khích của Đại học.
  • Công ty Worldquant, Cohost AI  sẽ trao quà và giải thưởng động viên cho các đội tham gia.
  • Sau đó, Đại học sẽ trao giải và lựa chọn đề tài tham gia SVNCKH cấp bộ 2023.

 

     3. Thể lệ đối với sinh viên

- Báo cáo tóm tắt phát cho các thành viên của Hội đồng (5 người)

- Mỗi đề tài tối đa 5 sinh viên là hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2022

- Báo cáo đầy đủ có độ dài 20-50 trang nêu kết quả chi tiết để các thành viên Hội đồng tham khảo;

Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBKHN kính đề nghị các cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên của Viện gửi báo cáo tham dự Hội nghị.

Video thông tin thêm về hội nghị SVNCKH: https://www.youtube.com/watch?v=N6eRGajGwVc

Trân trọng.

Xem file đính kèm

Giấy-mời-NCKH40.jpg

Đánh giá bài viết


Xem thêm