Sinh hoạt công dân và Lễ trao học bổng khuyến học

: Viện Toán ứng dụng và Tin học

: 14h00, ngày 21/12/2019 (Thứ Bảy)

: Hội trường B1

Mô tả sự kiện

Buổi sinh hoạt công dân nhằm giải đáp các thắc mắc về đào tạo, điểm rèn luyện, đồng thời trao học bổng khuyến học cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập.

Các nhà tài trợ gồm có:

  • Công ty CP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C ( https://www.3c.com.vn/ )
  • Công ty ITSOL ( http://itsol.vn/ )
  • Hội Cựu sinh viên Toán Bách Khoa ( http://svtoanbk.vn/ )
  • Công ty BSS Group (http://bssgroup.vn/ )
  • Học viện NIIT Việt Nam (https://www.niit.com/vietnam/ )

Đánh giá bài viết


Xem thêm

20/08/2019. Đón chào K64