Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa SAMI và Pixta

: Viện Toán ứng dụng và Tin học

: 10h00, ngày 18/04/2019 (Thứ Năm)

: P106 D3

Mô tả sự kiện

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Viện Toán ứng dụng và Tin học với Pixta Vietnam về hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm, tiếp nhận sinh viên thực tập liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, Máy học.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

20/08/2019. Đón chào K64