Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong phòng chống dịch bệnh

: 08h30, ngày 17/10/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Chu Văn Vinh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về mô hình đồ thị cũng như các khái niệm cơ bản của lý thuyết mạng lưới ứng dụng trong nghiên cứu dịch bệnh, cơ chế lây lan, cũng như cách thức phòng chống với các mô hình bệnh khác nhau.


Đánh giá bài viết


Xem thêm