Tích phân xác định và ứng dụng

: 09h30, ngày 23/11/2015 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: TS. Phan Xuân Thành

: ĐH Bách khoa Hà Nội

Tích phân xác định và ứng dụng

: 09h30, ngày 24/11/2014 (Thứ Hai)

: D3. 105

: Seminar Giải tích

: GVC. Đặng Đình Lăng

: ĐHBK Hà Nội, Bộ môn Toán cơ bản


Đánh giá bài viết


Xem thêm