UNBOUNDED SOLUTIONS OF THE NONLOCAL HEAT EQUTIONS

: 09h30, ngày 26/11/2014 (Thứ Tư)

: C10. 208

: Seminar Giải tích

: TS. Nguyễn Hữu Thọ

: Đại học Thủy lợi

Xem file đính kèm

Tom-tat-bao-cao-2.doc

Đánh giá bài viết


Xem thêm