Hartley-Fourier cosine generalized convolution inequality

: 09h30, ngày 03/12/2014 (Thứ Tư)

: C.10. 208

: Seminar Giải tích

: Hoàng Thị Vân Anh

: NCS. ĐH Bách khoa Hà Nội

Xem file đính kèm

Tomtat-Semina-DHBK3.12.2014-1.pdf

Đánh giá bài viết


Xem thêm