Theo dấu đối tượng

: 09h00, ngày 14/12/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Trần Văn Thái

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán theo dấu đối tượng trong đoạn video, một trong những bài toán căn bản của thị giác máy tính.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

09/12/2018. Tập độc lập