Tập độc lập

: 08h00, ngày 14/12/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Tuyết Nhi

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán tập độc lập trong đồ thị. Chúng tôi tìm hiểu về một số thuật toán và một số lớp đồ thị có thể tìm được tập độc lập có lực lượng lớn nhất trong thời gian đa thức.


Đánh giá bài viết


Xem thêm