Nhận diện mặt người trong ảnh

: 08h00, ngày 21/12/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Vũ Minh Thắng

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các kỹ thuật nhận diện mặt người trong ảnh dựa trên các kỹ thuật mạng Neural học sâu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

09/12/2018. Tập độc lập
24/02/2019. WordEmbeddingh