Lagrange-type duality for Robust DC Optimization (bài của Sho Shimizu · Daishi Kuroiwa , submitted to JOTA)

: 14h00, ngày 22/03/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phùng Minh Đức


Đánh giá bài viết


Xem thêm

10/03/2016. TBA
10/03/2016. TBA