Đặc trưng địa phương và một số phương pháp trích rút đặc trưng địa phương

: 08h15, ngày 26/11/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Phương Thảo

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Tìm các điểm tương ứng (correspondence points) giữa các hình ảnh là bài toán quan trọng và có ứng dụng rộng rãi trong Thị giác Máy tính, như truy vấn hình ảnh, thiết lập mô hình 3D, etc. Sử dụng đặc trưng địa phương (local feature) là cách tiếp cận phổ biến nhất cho bài toán này. Bài báo cáo trình bày tổng quan kiến thức về đặc trưng địa phương và một số phương pháp trích rút đặc trưng địa phương trong ảnh. Một số các phương pháp trích rút đặc trưng cổ điển sẽ được sơ lược (như SIFT, HOG). Cùng với đó, bài báo cáo sẽ đi sâu phân tích phương pháp trích rút đặc trưng hiện đại: D2-Net, phương pháp trích rút đặc trưng địa phương bằng mạng học sâu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm