Từ cặp ghép tới tập độc lập

: 09h15, ngày 26/11/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số bài toán tối ưu trên đồ thị, chủ yếu xoay quanh hai bài toán cặp ghép và tập độc lập có lực lượng lớn nhất. Một số hướng nghiên cứu tiếp cận hai bài toán này và các bài toán liên quan sẽ được thảo luận,


Đánh giá bài viết


Xem thêm