Trường ĐHBKHN trong xếp hạng của SCImago

07/09/2013

Theo kết quả mới công bố của SCImago (một dự án có uy tín về xếp hạng và đánh giá khoa học hàng đầu thế giới), trong báo cáo xếp hạng 2.740 trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên thế giới năm 2013, Việt Nam có 4 tổ chức được xếp hạng: (1) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (2) Đại học Quốc Gia TPHCM, (3) Đại học Bách Khoa Hà Nội và (4) Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Mục đích của SIR (The SCImago Institutions Rankings) là nhằm thiết kế các công cụ phân tích giúp các tổ chức khoa học – công nghệ giám sát và đánh giá kết quả nghiên cứu của mình, từ đó đưa ra quyết định để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội tài trợ cho các dự án nghiên cứu.

So với năm ngoái, xếp hạng của Trường ĐHBKHN đã tăng hạng không chỉ so với các đơn vị trong nước được xếp hạng (tăng 1 bậc), mà còn có những bước tiến so với các tổ chức trong khu vực  (tăng 7 bậc) cả về số lượng và chất lượng các công bố khoa học. 

Đặc biệt, 3 chỉ số: Excellence Rate (%Exc - tỉ lệ các kết quả nghiên cứu khoa học của trường nằm trong 10% các bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực tương ứng – đánh giá kết quả nghiên cứu chất lượng cao); Scientific Leadership (%Lead - số lượng công bố khoa học có người đứng tên thứ nhất là cán bộ, giảng viên của trường); và Excellence with Leadership (%ExL – số lượng các bài báo được đánh giá xuất sắc trong đó cán bộ của đơn vị là tác giả đóng góp chính) đều đứng thứ 2 so với 4 tổ chức trong nước được xếp hạng.

Kết quả xếp hạng của SCImago năm 2013 (download tại đây)


Đánh giá bài viết


Xem thêm