Đánh giá giám sát lần thứ 4 hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 của Trường ĐHBKHN

07/09/2013

Ngày 27/8,  Đoàn đánh giá của Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standard Institution – BSI) đã làm việc và đánh giá giám sát lần 4 hệ thống ISO của Trường. Đây là hoạt động định kỳ bắt buộc (6 tháng/1 năm) sau khi Trường  nhận chứng chỉ  năm 2011.

Tại buổi bế mạc, GS Nguyễn Trọng Giảng – Hiệu trưởng; PGS Nguyễn Cảnh Lương; PGS Phạm Hoàng Lương – Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các Khoa,Viện, Phòng, Ban, Trung tâm đã nghe và trao đổi với đoàn đánh giá về những kết quả giám sát.  

Trong đợt đánh giá này, đoàn BSI, do ông Phó Đức Trù làm trưởng đoàn đã kiểm tra đánh giá hệ thống tài liệu và việc triển khai thực hiện HTQLCL ISO 9001:2008 tại một số đơn vị điển hình như: Phòng Đào tạo đại học, Viện Sau đại học, Phòng KHCN, Phòng TCCB…  

Buổi làm việc của Đoàn BSI với Trường ĐHBKHN

Đoàn BSI đã đánh giá cao cam kết của lãnh đạo và cán bộ nhân viên Trường trong việc triển khai ISO 9001:2008 và kết luận: “Về cơ bản HTQLCL ISO 9001:2008 của Trường ĐHBKHN đã được duy trì, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn”.

Đồng thời, Đoàn cũng nêu một số điểm cần lưu ý trong việc cải tiến liên tục hệ thống văn bản, quy trình… nhằm phù hợp với những đổi mới trong thực tiễn triển khai công tác tại Trường và các đơn vị. Những điểm này không chỉ giới hạn ở các đơn vị được đánh giá lần này, mà nhất thiết phải được quan tâm sâu sắc tại tất cả Khoa, Viện, Phòng, Ban khác. 

Dự kiến tháng 01/2014, Đoàn BSI sẽ đánh giá giám sát lần thứ 5 HTQLCL ISO 9001:2008 của Trường.


Đánh giá bài viết


Xem thêm