Tuyển sinh Đào tạo Tiến sĩ – Năm 2018, đợt 1

16/10/2017

Viện Toán ứng dụng và Tin học tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành:

1. Toán giải tích

2. Toán ứng dụng

3. Phương trình vi phân và tích phân

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm