Báo cáo thông qua Luận án Tiến sỹ của Bộ môn Toán cơ bản.

20/09/2017

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi báo cáo thông qua Luận án Tiến sỹ của Bộ môn Toán cơ bản.
- Thời gian: 10h00, Thứ 2, ngày 25-9-2017
- Địa điểm: 105 nhà D3 -Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Đa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân

NCS: Đinh Xuân Khánh
Chuyên ngành: Phương trình vi phân & tích phân, MS: 62.46.01.03
Tập thể hướng dẫn: PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy;  TS Phan Xuân Thành

Trân Trọng!


Đánh giá bài viết


Xem thêm