Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Hoằng

15/06/2017
Tên đề tài: Bất đẳng thức tích chập suy rộng liên quan đến các biến đổi tích phân Kontorovich-Lebedev, Hartley, Fourier và ứng dụng
NCS: Phạm Văn Hoằng
Chuyên ngành: Toán giải tích
Mã số: 62460102
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 15 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: Phòng 318-C1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo; PGS. TS. Trịnh Tuân

Đánh giá bài viết


Xem thêm