Báo cáo luận án TS cấp bộ môn của NCS Phạm Văn Hoằng

18/05/2017

Tên đề tài luận án: Bất đẳng thức tích chập suy rộng đối với các biến đổi tích phân Kontorovich-Lebedev, Hartley, Fourier và ứng dụng.

Chuyên ngành: Toán giải tích.

Mã số:  62.46.01.02.

Tập thể cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo,

PGS. TS. Trịnh Tuân.

Thời gian: 9 giờ 30, thứ 2, ngày 22  tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng 106B nhà D3 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm