Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở: NCS Ngô Quý Đăng

03/05/2017

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở:
- Thời gian: 9h00, Thứ 6, ngày 5-05-2017
- Địa điểm: 318 nhà C1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Nghiệm tuần hoàn và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình vi phân
NCS: Ngô Quý Đăng.
Chuyên ngành: Phương trình vi phân & tích phân MS: 62.46.01.03
Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thiệu Huy.

Trân Trọng!


Đánh giá bài viết


Xem thêm