Hội thảo Khoa học dữ liệu lớn và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng

03/04/2017

"HỘI THẢO KHOA HỌC DỮ LIỆU LỚN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG" được tổ chức tại Học viện Ngân hàng vào ngày 15/06/2017 với thời hạn nộp bài viết như sau:

- Thời hạn nộp bài: 20/04/2017
- Thông báo chấp nhận bài viết: 02/05/2017
- Hiệu chỉnh và gửi lại bài viết lần cuối 20/05/2017
- Thời gian tổ chức hội thảo 15/06/2017.
Thông tin chi tiết trên website http://bigdata.bav.edu.vn/ .

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm