Thông báo tuyển sinh thạc sĩ khóa 2017B -ĐH Bách Khoa HN

10/04/2017
Hiện nay Nhà trường đã có Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 8 năm 2017 (khóa 2017B), đăng tải trên website của Trường và của Viện ĐT SĐH.
So với thủ tục đăng ký các đợt trước, đợt này thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký online, gửi hồ sơ online. Các mốc thời gian như sau:
  • Thời gian đăng ký từ ngày 04/4/2017 (đến ngày 08/5/2017 đối với đối tượng phải học bổ sung)
  •  Thời gian học bổ sung (đối với các đối tượng phải học bổ sung) từ 15/5 đến 05/7/2017
  •  Thời gian thi: 25-27/8/2017;   thời gian xét tuyển định hướng nghiên cứu: từ 28/8 đến 08/9/2017

Thông báo đăng ký học chuyển tiếp thạc sĩ dành cho SV năm cuối các chương trình kỹ sư chất lượng cao.

 Thời gian Viện ĐT SĐH tiếp nhận đơn đăng ký từ ngày 04/4 đến 14/4/2017. Nội dung thông báo và mẫu đơn có thể lấy tại website của Viện ĐT SĐH tại địa chỉ
Thông báo về việc đăng ký học tích hợp chương trình sau đại học dành cho sinh viên các chương trình đào tạo cử nhân từ trình độ năm thứ ba trở đi.
Thời gian đăng ký: tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

Đánh giá bài viết


Xem thêm