Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Đinh Xuân Khánh

24/11/2017

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở:
- Thời gian:14h00' ngày 28/11/2017
- Địa điểm: Phòng 318 - C1,  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Đa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân

NCS: Đinh Xuân Khánh
Chuyên ngành: Phương trình vi phân & tích phân, MS: 62.46.01.03
Tập thể hướng dẫn: PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy;  TS Phan Xuân Thành

Trân Trọng!


Đánh giá bài viết


Xem thêm