Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường: NCS Phạm Văn Hoằng

13/12/2017

Kính mời các thầy cô quan tâm tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường:
- Thời gian: 9h00, Thứ tư, ngày 13-12-2017
- Địa điểm: 318 nhà C1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Bất đẳng thức tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev-Fourier và ứng dụng
NCS: Phạm Văn Hoằng.
Chuyên ngành: Toán giải tích MS: 62.46.01.02
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo, PGS. TS. Trịnh Tuân.

Trân trọng!


Đánh giá bài viết


Xem thêm