Thông báo v.v. Cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết để biên soạn Kỷ yếu 60 năm thành lập Viện

27/06/2016

CUNG CAP TU LIEU KY YEU-page-001

KÍNH MỜI CÁN BỘ, ĐỐI TÁC GỬI THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE FORM SAU:

https://docs.google.com/forms/d/1JHhWq1U6ZWwZePAOIdaqJFRMVr2nEmIcUY0YU0IXNJY/viewform?c=0&w=1

CÁC TƯ LIỆU HÌNH ẢNH, BÀI VIẾT XIN MỜI EMAIL TỚI:

sami@hust.edu.vn hoặc huyen.nguyenthithanh@hust.edu.vn


Đánh giá bài viết


Xem thêm